שיחה לפרשת תצוה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג

דיבורים על מגילת אסתר ותורה כ”ד בליקוטי מוהר”ן.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435