שיחה פרשת בא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

הוויה של תורה, הוויה של אדמה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435