שיחה פרשת בהר בחוקותי

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג

שיחה לקראת יום ירושלים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435