שיחה פרשת ויקהל פקודי

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג

דיבורים, התוועדות ושיח בעקבות פטירתו של הרב מנחם ועוד.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435