שיחה פרשת וירא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

על ייחוד גוף ונשמה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435