שיחה פרשת חוקת

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג

מחשבות על המים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435