שיחה פרשת חוקת

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג

קריאה בפסוקי פרשת בלק- על המעבר משיח הכוח לשיח הברכה-קללה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435