שיחה פרשת חקת

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

מה עניין שמיטה, דמיונות של יהודים – בספיחי היארצייט של הרב שג”ר

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435