שיחה פרשת יתרו

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג

תורה ח’ בליקו”מ, והפירוש של הרב שג”ר עליה, הצדיק ורוח החיים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435