שיחה פרשת יתרו

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

הוויה של ריח, ממשות של ניגון

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435