שיחה פרשת כי תשא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

עבודת ימי הפורים – שכרות, התחפשות, ריקוד, שעשועים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435