שיחה פרשת נשא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

מה עניין שמיטה – לקראת ימי הגבלה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435