שיחה פרשת פנחס

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

מה עניין שמיטה – דיבורים לימי בין המיצרים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435