שיחה פרשת שופטים

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

מתחדשים ומשתפרים – פתיחת זמן אלול

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435