שיחה פרשת שלח

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג

המשך עיון בפרשת המתאוננים ולימוד ה’שפת אמת’ על המרגלים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435