שיחה פרשת שמות

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

דיבורים מעצבי זהות – קריאת שם

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435