שיחת העשבים

נתנאל ארמן • תשס"ט

יצחק הולך לשוח בשדה – למילה ‘לשוח’ שתי הוראות: תפילה, והתמזגות עם השדה. הטבע מעצב את התפילה שלו כטבעית, ואילו התפילה מעצבת את הטבעיות שלו כאנושית.שיח לשבת חיי-שרה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435