שיעורים בספר שופטים – פרקים טז-יז

הרב אלחנן ניר • ה' תמוז תשע"ט

שני סיפורים על שמשון – פרק יד-טו: בו רוח ה’ המפעמת ונוכחת, ופרק טז: בו כוחו והעדר כוחו של שמשון. ובשניהם יחסיו עם נשים, משפחתו ועמו וקריאות הצלה לקב”ה כשהוא על סף מוות. על אחרית חייו של המנהיג הבודד ששפט את ישראל עשרים שנה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435