שיעורים בספר שופטים – פרקים יא-יב

הרב אלחנן ניר • י"ד סיון תשע"ט

יפתח מתחיל את חייו כדמות שולית המסולקת ממשפחתה והוא מקים לו מעין מליציית דחויים רחוקה. כיצד הוא הופך למנהיג, איך הוא מנהל את המאבק מול בני עמון, ומה טיבו של הנדר הנורא שהוא נודר?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435