שיעורים בספר שופטים – פרק ו

הרב אלחנן ניר • ט"ו אייר תשע"ט

בשכר מה זוכה גדעון להנהגה ובמה כוחו של מנהיג זה? על הדמיון בינו לבין משה ועל משמעות שני האותות השונים שהוא מבקש מהקב”ה כדי לדעת שהנהגתו תצלח

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435