שיעורים בספר שופטים – פרק יח

הרב אלחנן ניר • י"ב תמוז תשע"ט

מעבר שבט דן צפונה משקף את מצוקת השטח הגדולה בה היה שרוי, אך גם את השיח האלים שהיה רווח בקרבו. על זיקתו של הנער הלוי, הלא הוא יהונתן, נכדו של משה – לפי חז”ל, לבני דן ועל העולם הדתי שמשקף פרק זה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435