שמואל א

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

שיעור 8- ט”ז חשוון, שמואל א, פרק ו’.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435