שמואל א

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

שיעור 7- שמואל א’, פרק ה’. ארון ה’ בפלשתים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435