שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

שיעור פתיחה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435