שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

שיעור 17, שמואל א’, דוד וגוליית.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435