שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

שיעור 12- שמואל א’, פרק י’, פס’ י”ז.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435