שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

שיעור 10- כ”ח חשוון- שמואל א’, פרק ט.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435