שמחת הפרטים הקטנים

אורי שוק • תשע"א

לאחר ההתגלות במעמד הר סיני אנו פונים להלכה הפרטנית ופעמים מייגעת של הלכות פרשת משפטים – ותורה איה היא? שיח לשבת משפטים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435