אמונה במרחב של משחקי זהויות

הרב יאיר דרייפוס וד"ר איתן אברמוביץ • תשע"ד

שיעור מתוך יום העיון השנתי: שמים חדשים – דתיות וקדושה בעולם משתנה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435