שפה ותפילה

איתן אברמוביץ • תשע"ב

סדרת שיעורים בנושא התפילה, בהקשר של תיאוריות שפה מודרניות. שיעור ראשון, ב’ אלול.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435