שתי גדות לירדן

חיים יחזקאל ברונשטיין • תשע"א

עיון בשיחת בני גד וראובן עם משה והמעבר משיחת זהות להפנמה. שיח לשבת מטות.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435