תהילים מ”ב-מ”ג

הרב נעם סמט • תש"ע

פרקי התהילים מ”ב-מ”ג: למה פוצלו? וגם פרשנויות מוזיקליות על הפרקים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435