תורה ובעל פה 17: מדרש יוצר ומדרש מקיים.

הרב אורי ליפשיץ • טו שבט תשע"ו

ביאור הגישות במחקר לגבי מדרשים, הסבר על ההבדלים בין מדרשים יוצרים למדרשים מקיימים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435