תורה ובעל פה 18: יג מידות שהתורה נדרשת בהן

הרב אורי ליפשיץ • כב' שבט תשע"ו

קצת על יג מידות שהתורה הנדרשת בהן,תוקפן, מה הן ואיך דורשין איתן. דיבור קצר גם על מדרשי ההלכה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435