תורה ובעל פה 20: עת לעשות לה’

הרב אורי ליפשיץ • ד' אדר ב' תשע"ו

מה בין תורה שמועברת מפה לאוזן לבין תורה כתובה? דיבור על כתיבת התורה ועל השינויים בתורה ובלימודה הכרוכים במהלך זה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435