תורה ובעל פה 21: חלוקת המשנה

הרב אורי ליפשיץ • יא' אדר ב' תשע"ו

שיעור על קבצי המשניות ועל סידורן, על חלוקה לפרקים ולמסכתות ועל כתבי היד של המשנה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435