תורה ובעל פה 7: מהפכתו של הלל

הרב אורי ליפשיץ • כ"ט חשוון תשע"ו

המיוחד בדרכו וגישתו של הלל לתורה ולכול אדם, שיעור מסכם על דמותם של הלל ושמאי על המחלוקות הרוחניות ביניהם.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435