תורה ובע”פ 13: התוספתא

הרב אורי ליפשיץ • ה' תמוז תשע"ט

הרהורים על קובץ התוספתא שנכתב במקביל למשנה ונערך ע”י ר’ חייא, ועל מאפייניו המעניינים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435