תורה ובע”פ 4: הלל הזקן

הרב אורי ליפשיץ • כ"ט שבט תשע"ט

השיעור עוסק במידותיו ואישיותו של הלל הזקן והקשר שלהן למידות שהתורה נדרשת בהן, וגם במהפכה של הלל הזקן, והמעבר לעולם מדרשי ההלכה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435