תורה ובע”פ 5: חורבן הבית

הרב אורי ליפשיץ • י"ג אדר א' תשע"ט

השיעור עוסק בתפקידו של חורבן בית שני בעיצוב תורה שבע”פ, במה שקדם לחורבן ומה שהופיע אחריו

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435