תורה ובע”פ 7: מדרש ההלכה

הרב אורי ליפשיץ • י"ח אדר ב' תשע"ט

עוברים לעסוק במדרשי ההלכה, בהיווצרותם והתגבשותם בימים שלאחר חורבן בית המקדש השני, וביחסי פשט ודרש.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435