תורה ובע”פ

הרב אורי ליפשיץ • תש"ע

על השתשלות התורה שבעל פה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435