תורה שבעל-פה ומסורת

איתן אברמוביץ • תשע"ג

שיעור 4- פרשנות ומסורת, בעקבות תיאוריית ההרמנויטיקה של גדמר.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435