תורה שבעל-פה ומסורת

איתן אברמוביץ • תשע"ג

סדרה חדשה שתעסוק במושגי המסורת והתורה שבעל פה ובתפקודים שונים שלהם בהקשרים מגוונים. שיעור 1.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435