תורתו של לוינס 1: משמעות העשיה הדתית

הרב יוסי גמליאל • י' באלול תשע"ח

מפגש עם דמותו של עמנואל לוינס, עם מקומו ביחס לבית המדרש ועם מאמר מוקדם שלו. גישתו הבסיסית של לוינס להלכה, ומקומה כאירוע פנומנולוגי.