תורתו של לוינס 10: נזקי האש – שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • י"ז טבת תשע"ט

לוינס מתגלגל מן האש-המלחמה אל חויית הסבל נוכל מגפה, אלימות ופגעים. בשיעור נידונו עמדות דתיות שונות כלפי האלימות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435