תורתו של לוינס 18: “חילון וביטול הכישוף”, שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • י"ד אדר א' תשע"ט

הרחבנו את העיסוק בטקסטים של לוינס המבדלים את היהדות, לדעתו, מרוחניות אלימה הקשורה לעולם הכישוף, והעמקנו במושג החילון שהוא מציע, ובאפשרויות אחרות להבינו, תוך שעמדנו על נוכחותה של הסוגיא אשר באופן מובהק מבליעה קשרים עמוקים בין עולם החכמים לעולם הכישוף

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435