תורתו של לוינס 23: הנעורים של ישראל, שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • כ"ו אדר ב' תשע"ט

לוינס ממשיך לעסוק במושג הנעורים דרך דמותו של הנזיר ומפתח את העוצמה הנעורית הטמונה בחוסר תשומת הלב העצמית, האנטי-נרקסיזם שהוא המפתח לנעורים “ישראליים”

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435