תורתו של לוינס 4: פיתוי הפיתוי – שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • כ"א בחשוון תשע"ט

לוינס מציע סדר אחר בין ההכרה והידיעה לבין האמון והכפיפות לנוכחות של האחר – הקב”ה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435