תורתו של לוינס 9: נזקי האש – שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • י' טבת תשע"ט

לוינס לומד וקורא את הסוגיא העוסקת באחריות על נזקי האש בבבא קמא. את האש וההרס שלה קורא לוינס כמסמנת אל המלחמה ואל הרעות והפגעים של החברה האנושית, וקורא לאחריות אינסופית עליהם

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435